Karaj-karaj!

Tiĥvina Esperanto-klubo kun plezuro informas, ke la tradiciaj Metiejoj (TEM-oj) okazos ekde la 15-a ĝis la 21-a de julio 2019 en la tradicia loko – sporta bazejo apud Carina Lago, 5 km de Tiĥvin.

Vi venos al tradiciaj metiejoj: movada, lingva, tradukista, sporta, kanta, diboĉa … ankaŭ netradiciaj, kiujn rajtas proponi ankaŭ vi mem.

Okazos aro da ekskursoj, koncertoj, naĝadoj kaj aliaj umadoj sen fumado.

Funkcios kafejeto, librobutiko, ludejo kaj arbaro kun diversaj beroj. La vetero ĉiuokaze estos konvena por ĝui kaj la naturon, kaj la amikan etoson.

Vi povos aliĝi ankaŭ perpoŝte, sendinte plenigitan aliĝilon kaj aligkotizon al la adreso :  Mikaelo Bronŝtejn, 6 Mikrorajon 1-17, 187556 TIĤVIN, Leningradskaja oblast, Rusio.

Alilandanoj pagu nenion – ĉiuj pagoj okazos ĉe via alveno.

La kotizojn kaj prezojn por TEM-oj ni prezentas ĉi-sube.

Celo Karakterizo Prezo Rim.
Aliĝkotizo Studentoj 200 rubloj
Plenaĝuloj (25 – 60 j.) 500 rubloj
Pensiuloj (post 60 j.) 300 rubloj
Alilandanoj 15 euroj
Infanoj ĝis 16 j.
Manĝado 3-foje dum tago 600 rubloj
Loĝejoj

(1 persono

por 1 tagnokto)

2-lita kun duŝo+necesejo 800 rubloj
4-litaj (duŝo kaj necesejo en koridoro) 400 rubloj
5-6-litaj (duŝo kaj necesejo en koridoro) 300 rubloj
Propra tendo (uzo de duŝo/necesejo) 100 rubloj

 

Rim.: 1. Estas nur 6 loĝejoj kun duŝo kaj necesejo. Ŝatantoj de komforto povas lui loĝejojn en hoteloj de la urbo;

  1. Al aktivaj partoprenantoj de la programo la aliĝkotizo estos repagita. Antaŭvidatas ankaŭ aliaj subtenrimedoj por aktivaj partoprenantoj.