La retejo de TEM-oj funkcias dum unu semajno. Dum tiu semajno al la aranĝo aliĝis 21 personoj.

Ni devas komuniki, ke la dulitaj ĉambroj de la TEMejo estas okupitaj. Ŝatantoj de komfortaj loĝkondiĉoj bonvolu rezervi ĉambrojn en urbaj hoteloj, kiuj multas en Tiĥvin. Niaflanke, ni garantias senpagan veturigon de la  hotel-loĝontoj en la urbon post fino de ĉiu taga programo, ĉar la lasta buso de Caricino Ozero al Tiĥvin startas  tro fruvespere.

Ni ĝojas, ke la aliĝintoj prezentis multajn interesajn programproponojn kaj dankas la proponintojn. Jen estas kelkaj el tiuj: Vortaro de Boris Kondratjev, Linukso kaj Esperanto, Interpretistaj konkursoj, Revuo «Esperanto» respondas, Prelegoj pri E-literaturo, Kanta ateliero de «Ekvinokso», Maraton-lernejo…  certajn surprizojn ni dume ne afiŝu, sed jam reliefiĝas atentokapta kaj interesa programo.