22.04.2019

Denove pri la manĝoj

Ni sukcesis interkonsenti pri redukto de la manĝoprezoj, sume por la tri manĝoj tage — 800 rubloj.

La prezoj por apartaj manĝoj estos ĝustigitaj proksimtempe.

Pri aliĝkotizoj

Ĝis nun ĉ. duono de la aliĝintoj ne pagis siajn aliĝkotizojn. Ni petas fari tion ĝis la 15-a de majo.

Ni petas ĉiujn, kiuj mendis ambaŭ ekskursojn rete konfirmi la mendon, por ke ni sciu, ĉu ĉiuj akceptis la prezojn.

15.04.2019

Pri ekskurso al Velikij Novgorod

Prezo de la ekskurso al Velikij Novgorod estas 1700 (Unu mil sepcent rubloj). Tagmanĝo pagendas aparte.

Pliaj turismaj servoj, ricevataj surloke kontraŭ aparta pago:

  • ĉevalrajdado — 150 rub por plenaĝuloj, 1oo rub por infanoj
  • Fotado en etnaj kostumoj — 100 rub

 

10.04.2019

Pri ekskurso al Staraja Ladoga

Prezo de la ekskurso al Staraja Ladoga estas 2000 (Du mil) rubloj.

La prezo inkluzivas: busvojaĝon ambaŭdirekte, ekskursgvidadon, enirbiletojn por muzeoj, tagmanĝon.

La sumo pagendas en Tiĥvin dum via registriĝo ĉe la alveno.

 

Pri la manĝoj

Klariĝis prezo de ĉiutagaj manĝoj:

  • matenmanĝo — 200 rub.
  • tagmanĝo — 450 rub.
  • vespermanĝo — 350 rub.

La mono pagendas en Tiĥvin dum via registriĝo ĉe la alveno

 

06.03.2019

Karaj aligxintoj!

Jen la informo por tiuj, kiuj post TEMoj planas partopreni en UK.

El Sankt-Petrburgo (Finnlanda stacidomo) al Lahti cxiutage iras kelkaj rapidtrajnoj «Allegro».

Ni rekomendas al vi la plej komfortan vojagxon: la 20-an je la 6-a matene starti al Sankt-Peterburgo per buso. La buso venas al metrostacio «ulica Dybenko» cx. la 10a horo. De tie per metroo vi atingos la Finnlandan stacidomon post 40 minutoj. Je la 11.30 de la Finnlanda stacidomo startas rapidtrajno Allegro al Lahti, kiu venas al la stacidomo en la centro de Lahti je la 14.09.

Inter la gxisnunaj aligxintoj 8 presonoj anoncis sian partoprenon en UK. Se cxiuj tiuj informos nin pri sia deziro veturi en Sankt-Peterburgon kune, ni medos specialan buseton, kiu veturigos la grupon rekte al la Finnlanda stacidomo.

Pri la trajnbiletoj bv. zorgi memstare. La vendado de la biletoj por la 20-a de julio startas la 21-an de aprilo.

 

 

La retejo de TEM-oj funkcias dum unu semajno. Dum tiu semajno al la aranĝo aliĝis 21 personoj.

Ni devas komuniki, ke la dulitaj ĉambroj de la TEMejo estas okupitaj. Ŝatantoj de komfortaj loĝkondiĉoj bonvolu rezervi ĉambrojn en urbaj hoteloj, kiuj multas en Tiĥvin. Niaflanke, ni garantias senpagan veturigon de la  hotel-loĝontoj en la urbon post fino de ĉiu taga programo, ĉar la lasta buso de Caricino Ozero al Tiĥvin startas  tro fruvespere.

Ni ĝojas, ke la aliĝintoj prezentis multajn interesajn programproponojn kaj dankas la proponintojn. Jen estas kelkaj el tiuj: Vortaro de Boris Kondratjev, Linukso kaj Esperanto, Interpretistaj konkursoj, Revuo «Esperanto» respondas, Prelegoj pri E-literaturo, Kanta ateliero de «Ekvinokso», Maraton-lernejo…  certajn surprizojn ni dume ne afiŝu, sed jam reliefiĝas atentokapta kaj interesa programo.