Tiĥvina Esperanto-klubo havas konsiderindan sperton pri organizo de amasaj E-aranĝoj.

La unua el tiuj, Somera Esperantista Junulara Tendaro (SEJT-18) okazis en 1976.  En la apudurban arbaron venis ĉ. 300 gejunuloj el la tuta Sovetio — de Kamĉatko ĝis Baltio.

La sekvan SEJT-on Tiĥvin tamen akceptis nur en 1999 kun ĉ. 270 partoprenintoj.

Poste venis pli aktivaj jaroj. En 2004 sukcese pasis Rusiaj Esperanto-Tagoj, kiujn salutis dum la solena malfermo la urbestro mem. En printempo 2007 ni akceptis la renkontiĝon EOLA (Esperanto – lingvo arta). Ĝi okazis en la gastama sporta bazejo ĉe la lago, kiun oni nomas Carina Lago. Ekde tiam la loko iĝis  konstanta ejo por postaj someraj renkontiĝoj – Tiĥvinaj Esperanto-metiejoj (TEMoj), kiujn ni aranĝis en 2009 kaj en 2014 kun varia kaj bunta programo.

Ankaŭ por TEMoj-2019 ni antaŭvidas multajn interesajn, atentokaptajn programerojn: klerigajn, sportajn kaj artajn.

Bonvenon al Tiĥvin!