Karaj TEManoj,
enkadre de nia aranĝo okazos vica Konferenco de REU. Ĉiujn informojn pri la Konferenco ricevu ĉi-tie:

http://reu.ru/kalendaro/informletero/RRK-30