Karaj aliĝintoj!
Ĝis hodiaŭ detalajn informojn pri sia alveno sendis nur 33 peronoj.
Ni memorigas, ke, por esti renkontitaj en Tiĥvin kaj ricevi helpon pri veturo al Caricino ozero, vi devas informi nin pri la dato, tempo kaj trafiko per kiu vi venos al Tiĥvin.
Se ni ne ricevos tiujn informojn, vi devos atingi la TEM-ejon memstare (vidu la bushoraron Tiĥvin — Caricino Ozero).