Karaj TEM-anoj,
ni memorigas, ke inter aĵoj, kiujn vi metos en vian valizon/tornistron devas esti:
Bantuko, ĉar en la TEMejo vi ricevos nur mantukon;
Poŝlanterno;
Kontraŭkula ŝmiraĵo.

Bonan vojon!